Hỗ trợ khách hàng! truongnguyen@tadvn.com.vn 0904.813.196

Hitachi Control Cable, Power Cable

TAD cung cấp trọn bộ giải phát cáp điều khiển, cáp động lực Hitachi trong ngành chế tạo máy, với đầy đủ các loại dây Non UL và UL (chống cháy).

luôn luôn stock kho nhằm đáp ứng nhanh nhất yêu cầu khách hàng.

STT Part Number Specification UL Standard
1 TSCV.2.03 Cáp điều khiển 2×0.3mm NON UL
2 TSCV.3.03 Cáp điều khiển 3×0.3mm NON UL
3 TSCV.5.03 Cáp điều khiển 5×0.3mm NON UL
4 TSCV.6.03 Cáp điều khiển 6×0.3mm NON UL
5 TSCV.8.03 Cáp điều khiển 8×0.3mm NON UL
6 TSCV.12.03 Cáp điều khiển 12×0.3mm NON UL
7 TSCV.16.03 Cáp điều khiển 16×0.3mm NON UL
8 TSCV.20.03 Cáp điều khiển 20×0.3mm NON UL
9 TSCV.40.03 Cáp điều khiển 40×0.3mm NON UL
10 TSPV.2.125 Cáp động lực 2×1.25mm NON UL
11 TSPV.3.125 Cáp động lực 3×1.25mm NON UL
12 TSCV.2.22AWG.UL Cáp điều khiển 2x22AWG UL
13 TSCV.3.22AWG.UL Cáp điều khiển 3x22AWG UL
14 TSCV.5.22AWG.UL Cáp điều khiển 5x22AWG UL
15 TSCV.6.22AWG.UL Cáp điều khiển 6x22AWG UL
16 TSCV.8.22AWG.UL Cáp điều khiển 8x22AWG UL
17 TSCV.12.22AWG.UL Cáp điều khiển 12x22AWG UL
18 TSCV.16.22AWG.UL Cáp điều khiển 16x22AWG UL
19 TSCV.20.22AWG.UL Cáp điều khiển 20x22AWG UL
20 TSPV.2.17AWG.UL Cáp động lực 2x17AWG UL
21 TSPV.3.17AWG.UL Cáp động lực 3x17AWG UL

Sản phẩm liên quan