Specification Cáp Hitachi

21/06/2021

View:968

CÁP COVV THÔNG THƯỜNG

Cáp điều khiển nx0.3mm2: TSCV.2.03, TSCV.3.03, TSCV.4.03, TSCV.5.03, TSCV.8.03, TSCV.12.03, TSCV.16.03

SPV-02-1096 Rev.02 CO-VV nx0.3SQ(7-0.26TA) LF

Cáp điều khiển 6×0.3mm2, 20×0.3mm2: TSCV.6.03, TSCV.20.03

SPV-02-1212 Rev.01 CO-VV nx0.3SQ(7-0.26TA) LF

Cáp điều khiển 40×0.3mm2: TSCV.40.03

SPV-02-1465 CO-VV 40×0.3SQ(7-0.26TA) LF

Cáp điều khiển 10×0.3mm2: TSCV.10.03

SPV-02-1644 CO-VV 10×0.3SQ(17-0.16TA) LF

Cáp nguồn nx1.25mm2: TSPV.2.125, TSPV.3.125

SPV-02-1097 Rev.01 CO-VV nx1.25SQ(50-0.18TA) LF

CÁP UL CHỐNG CHÁY

Cáp điều khiển nx22AWG: TSCV.2.22AWG.UL, TSCV.3.22AWG.UL, TSCV.4.22AWG.UL, TSCV.5.22AWG.UL, TSCV.8.22AWG.UL, TSCV.12.22AWG.UL, TSCV.16.22AWG.UL.

SPV-02-1523 UL20276 nx22AWG(7-0.26TA) LF

Cáp điều khiển 6x22AWG, 20x22AWG: TSCV.6.22AWG.UL, TSCV.20.22AWG.UL.

SPV-02-1536 UL20276 nx22AWG7-0.26TA) LF

Cáp điều khiển 40x22AWG: TSCV.40.22AWG.UL.

SPV-02-1538 UL20276 40x22AWG(7-0.26TA) LF

Cáp điều khiển 10x22AWG: TSCV.10.22AWG.UL.

DS19-0081 UL20276 10x22AWG(17-0.16TA) LF

Cáp nguồn nx17AWG: TSPV.2.17AWG.UL, TSPV.3.17AWG.UL

SPV-02-1537 UL2464 nx17AWG(50-0.18TA) LF

CÁP ĐƠN

UPDATING…

Copyright © 2019 TADVN.COM.VN. All rights reserved - Design by 3B Việt Nam

0983 211 656